Acceptatie WA verzekering

De verzekeraars zijn in Nederland niet verplicht om je te accepteren voor de WA verzekering. Het is om die reden dat de term ‘WA’ wat verwarrend is. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid, al is daar geen sprake van. Je bent natuurlijk moreel verplicht om de schade die je bij anderen toebrengt te vergoeden, maar indien je dat niet kan of niet wilt zal de ander behoorlijk wat moeite moeten doen om de schade toch te verhalen. Dat ligt anders bij de WA autoverzekering, aangezien er dan wel sprake is van een wettelijke verplichting. Het is wat dat betreft dan ook niet vreemd dat de verzekeraars niet verplicht zijn om je te accepteren voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Geen verplichting

Het feit dat verzekeraars niet verplicht zijn om je te accepteren voor de WA verzekering betekent dat je geweigerd kunt worden en het van belang is om de bevestiging van je polis af te wachten. Je kunt online een aanvraag doen en in principe per direct gebruik maken van de dekking, mits je uiteindelijk geaccepteerd wordt. Is dat niet het geval? Dan wordt de verzekering met terugwerkende kracht ontbonden en ben je in de afgelopen periode dus niet verzekerd geweest. Je kunt dus beter wachten met het opzeggen van je huidige aansprakelijkheidsverzekering tot je de zekerheid van acceptatie hebt.

Weinig problemen acceptatie WA verzekering

In de praktijk levert de WA verzekering over het algemeen weinig problemen op. Het gaat om een verzekering waar we over het algemeen maar weinig gebruik van maken en waarbij geen sprake is van gezondheidsrisico’s. Verzekeraars schatten het risico op schade in door onder andere te kijken naar de gezinssamenstelling, niet zozeer naar het risico dat je als persoon loopt of je loopt op basis van je medische situatie. Het komt wat dat betreft weinig voor dat verzekeraars aanvragen weigeren voor de WA-verzekering, al neemt dat niet weg dat het tot hun mogelijkheden behoort.

Als je alles wilt weten over de vormen waarin aansprakelijkheid voorkomt kun je op aansprakelijkheid.nl lezen wat er allemaal mogelijk is. De meeste vormen zullen echter niet relevant voor je zijn, maar wellicht is het interessant om door te lezen.

Vorig artikel:

Volgend artikel: