Procedure bij schade

Heb je schade veroorzaakt en wil je daarvoor graag gebruik maken van je aansprakelijkheidsverzekering?  Dan is het van belang om de juiste procedure te volgen, waarmee je ervoor kunt zorgen dat je de schade netjes kunt vergoeden. Richt je in ieder geval zo snel mogelijk tot de verzekeraar en schiet het bedrag voor indien je daartoe de mogelijkheid hebt. Gaat het om een flinke schade? Geen de tegenpartij dan in ieder geval aan dat je het met de WA verzekering zal regelen en dat je zo snel mogelijk tot uitkering van de kosten over zal gaan. Weet wel dat deze verzekering schade met de auto niet zal vergoeden en dat je je hiervoor dient te beroepen op je autoverzekering.

Melden van de schade

Op het moment dat je schade hebt veroorzaakt dien je dit zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Geef in ieder geval goed aan welke schade er is ontstaan en wat jouw rol hierin was. Probeer de situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven, aangezien je er daarmee voor zorgt dat de verzekeraar snel aan de slag kan. Afhankelijk van je verzekeraar kun je de schade online melden, of heb je de mogelijkheid om dit telefonisch te doen. De verzekeraar zal vervolgens uitzoeken en bepalen of er sprake is van aansprakelijkheid. Indien dit het geval is zal de WA verzekering de schade uitkeren. Bij schade op het werk kunnen andere voorwaarden gelden dan wanneer er schade ontstaat in je vrije tijd. Zorg dat je je daarvan zelf op de hoogte stelt.

Uitkering en uitbetaling

Je krijgt het bedrag voor de schade dan uitgekeerd op je eigen rekening, waardoor je het kunt gebruiken om de tegenpartij te betalen. Is er sprake van letsel en medische kosten? Dan kan de verzekeraar ook besluiten om direct de rekeningen van de tegenpartij te betalen, zodat je daar zelf niet tussen hoeft te zitten. Je kunt bij je verzekeraar nagaan op welke manier je hier in dit geval mee om kunt gaan, zodat je goed weet waar je aan toe bent en je de schade op een nette wijze met de andere partij kunt afhandelen.

Vorig artikel:

Volgend artikel: